Ekonomické oddělení

Kontaktní údaje
Kuchyňová Hana
Funkce: ekonom
E-mail: fakturace@clkcr.cz , ekonom.olomouc@clkcr.cz
Telefon: +420 585 230 818
Fax: +420 585 222 218
Mobil: +420 734 391 661