Čestná rada

Kontaktní údaje
Pavla Zimová
Funkce: asistentka Čestné rady
E-mail: cestnarada@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 707