Aktuality

Prezentace z XXXIV. sjezdu ČLK
26.11.2019 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Na sjezdu ČLK byly předneseny prezentace, které se jednak týkají činnosti ČLK a jednak aktualit ze zdravotnictví.

Činnost ČLK

1. Zpráva prezidenta ČLK o stavu projektu Dům lékařů, kterou přednesl MUDr. Milan Kubek.

2. Informace o  projektu Vzdělávacího portálu ČLK, kterou přednesl prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA.

3. Informace o aktualitách v komunikaci ČLK, kterou přednesl MUDr. Michal Sojka.

4. Informace o spolupráci s firmou T-mobile, kterou přednesl MUDr. Michal Sojka. 

5. In memoriam. Vzpomínka na vyýznačné zemřelé, kteří měli vztah k ČLK. 

 

Aktuality ze zdravotnictví:

6. Prezentace České zdravotnictví a jeho problémy, kterou přednesl MUDr. Milan Kubek.

7. Prezentace Novinky v postgraduálním vzdělávání, kterou přednesl MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph. D. 

8. Prezentace Právní aktuality, kterou přednesl JUDr. Jan Mach. 

9. Prezentace Cena práce a inflace, kterou přednesla MUDr. Eva Klimovičová.

 

Poznámka:

Prezentace ředitele ÚZIS prof. Ladislava Duška bude pro svoji důležitost zveřejněna samostatně.