Aktuality

Zprávy o činnosti ze XXXIV. sjezdu ČLK
25.11.2019 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Na sjezdu ČLK byly předneseny nebo delegátům předloženy zprávy o činnosti. Ke stažení ve formátu pdf.

1. Zpráva o činnosti prezidenta a představenstva, kterou přednesl prezident ČLK MUDr. Milan Kubek.

2. Zpráva o činnosti Revizní komise ČLK, kterou přednesla předsedkyně komise MUDr. Jana Vedralová.

3. Zpráva o činnosti Čestné rady ČLK, kterou přednesl předseda rady prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

4. Zpráva o činnosti Vědecké rady ČLK, kterou přednesl předseda MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph. D.

5. Zpráva o činnosti Etické komise ČLK, kterou předložila předsedkyně MUDr. Helena Stehlíková. 

6. Zpráva o činnosti Právní kanceláře ČLK, kterou předložil ředitel JUDr. Jan Mach.

7. Zpráva o činnosti Oddělení vzdělávání ČLK, kterou předložil vedoucí prof. PhDr. Radek Ptáček, Ph. D., MBA.

8. Zpráva o činnosti Sekce mladých lékařů ČLK, kterou přednesla místopředsedkyně MUDr. Monika Hilšerová.