Aktuality

Lékaři sobě - Přispějte na Dům lékařů
23.10.2020 | Prezident

Projekt „Dům lékařů“ podpořilo zatím celkem 617 členů komory finanční částkou v celkové výši 1 998 450,- Kč.

Představenstvo ČLK všem dárcům děkuje a vyzývá také ostatní lékaře, kteří mají zájem a mohou si to dovolit, aby zvážili možnost poskytnutí daru České lékařské komoře na vybudování Domu lékařů.  Dar je možno odeslat na účet České lékařské komory: 46938811/0100 pod variabilním symbolem: evidenční číslo lékaře. Popis pro platbu: Dům lékařů.