Aktuality

Kontroverzní reforma primární péče
11.02.2019 | Prezident

Koncepce změn primární péče v ČR, kterou zpracovala „Pracovní skupina pro reformu primární péče“ je kontroverzní a vyvolává velmi rozporné reakce u jednotlivých skupin lékařů.  Na stanovisku k návrhu se nedokázalo shodnout ani představenstvo ČLK.


Česká lékařská komora v uplynulém roce opakovaně leč marně požadovala možnost účasti v Pracovní skupině pro reformu primární péče a upozorňovala, že bez účasti zástupců ostatních lékařských odborností a jiných poskytovatelů zdravotních služeb nemůže být výsledek nereprezentativní pracovní skupiny všeobecně akceptovatelný.

Primární péče je velmi důležitou součástí zdravotnického systému a jakékoliv změny by tedy měly být v této oblasti přijímány pouze po zralé úvaze a diskusi, která bohužel zatím neproběhla.  Jakékoliv změny v kompetencích a financování péče praktických lékařů totiž budou mít dopad do odbornosti a pracovní náplně ostatních lékařů i na ekonomiku dalších poskytovatelů zdravotnických služeb. 

Vzhledem k těmto skutečnostem žádá komora ministra zdravotnictví o přehodnocení dosavadního postupu ministerstva a o vytvoření platformy pro seriosní diskusi o primární péči v reprezentativním zastoupení lékařských i pacientských organizací s účastí zástupců zdravotních pojišťoven.