Aktuality

ÚZIS - personální kapacity a odměňování ve zdravotnictví
14.11.2017 | Prezident

V příloze naleznete prezentaci doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D., ředitele UZISu, která byla přednesena na XXXII. sjezdu delegátů ČLK