Aktuality

Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz
12.09.2017 | Prezident

Ministerstvo práce a sociálních věcí  vydalo Instrukci náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů MPSV č. 9/2017 „Standardy délky trvání dočasné pracovní neschopnosti u vybraných diagnóz dle MKN-10“. Daná Instrukce nabyla účinnosti od 1. července 2017.