Aktuality

Vzory smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na dobu neurčitou
10.06.2015 | Další organizační složky / Právní oddělení

Česká lékařská komora předkládá vzory smluv s pojišťovnami, jejichž znění je akceptovatelné.

Bližší informace naleznete v červnovém čísle časopisu Tempus Medicorum.

Vzor smlouvy ČPZP - Podmínkou pro uzavření smlouvy s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou je souhlas poskytovatele zdravotních služeb (lékaře) s novou přílohou č. 2 k této smlouvě, kterou tato zdravotní pojišťovna lékaři předloží.Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies