Aktuality

Novela stavovského předpisu č. 12 – Funkční licence České lékařské komory
04.05.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Stavovský předpis č. 12 – Funkční licence České lékařské komory byl novelizován představenstvem ČLK 20. 4. 2012 a nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2012.