Aktuality

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení
05.04.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

V souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách nabývá 1. 4. 2012 účinnosti i nová vyhláška č. 92/2012 Sb., která stanoví požadavky na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení.

 

Zdravotnická zařízení musí být věcně a technicky vybavena dle tohoto předpisu nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti, tedy od 1. 4. 2013. Zdravotnická zařízení jejichž zřizovatelem je stát, musí tuto povinnost splnit již do 1.1.2013. 
Podle názoru ČLK by tato vyhláška měla určovat pouze obecné hygienicko - technické a stavební požadavky na zdravotnická zařízení s tím, že přístrojové vybavení zdravotnického zařízení musí odpovídat spektru zdravotnických výkonů zde prováděných. I když ČLK opakovaně podávala řadu připomínek, Ministerstvo zdravotnictví na ně většinou nereagovalo.Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies