Aktuality

Novela SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta

Představenstvo ČLK schválilo novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od roku 2008.

O těchto otázkách bude v souladu se závěry porady předsedů OS ČLK ještě probíhat v orgánech ČLK diskuse.