Aktuality

Důležité informace o léčbě Covid-19
14.10.2021 | Prezident

Společnost infekčního lékařství ČLS JEP postupně připravila soubor doporučených postupů a praktických manuálů k diagnostice a léčbě covidu-19, které získaly podporu dalších odborných společností a Klinické skupiny COVID Ministerstva zdravotnictví.

Nejdůležitější texty zveřejnila ve spolupráci s Českou lékařskou komorou počátkem roku v časopise Tempus medicorum a umožnila tak českým lékařům postupovat v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky o infekci SARS-CoV-2. Před očekávanou podzimní vlnou covidu-19 jsme provedli aktualizaci.

Aktualizace dne 17.12.2021: Covid-19: diagnostika a léčba mimo nemocnice (MZ_DP_1_COVID-19_diagnostika_a_léčba_mimo_nemocnice_2021_12_15)
Ukrajina 2022
 

Nastavení Cookies