Aktuality

Obvodní shromáždění lékařů OS ČLK Praha 10
15.09.2020 | Další organizační složky / Tiskové oddělení

Obvodní volební shromáždění lékařů OS ČLK Praha 10 se bude konat 24. 9. 2020 od 15:30 hodin v Jonášově posluchárně 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10.