Aktuality

MZ ČR - Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologickych významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 - KARANTÉNA, IZOLACE, Managment respiračních onemocnění v amb. VPL v době pandemie onemocnění COVID-19, Doporučení-školy, zák. zástupci
14.09.2020 | Prezident

Informace nalez níže:

Přílohy:

Algoritmus testování metodou PCR u epidemiologickych významných kontaktů osoby s potvrzenou nákazou COVID-19 - KARANTÉNA + Algoritmus následného testování metodou PCR u osob s prokázanou nákazou COVID-19 (PCR pozitivních) - IZOLACE

Managment respiračních onemocnění v ambulancích všeobecných praktických lékařů v době pandemie onemocnění COVID-19

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managmentu u aktuálních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 - určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce (rodiče)