Aktuality

Distribuce ochranných pomůcek – aktuální informace
03.04.2020 | Prezident

Postupně budeme přidávat a aktualizovat informace z jednotlivých krajů

Dopis prezidenta ČLK lékařům o distribuci OOP ze dne 30.3.2020 naleznete zde

Komunikaci prezidenta ČLK s náměstkem MZ ČR Mgr. Vrubelem ve věci distribuce OOP naleznete zde, přílohu zde

Vyjádření náměstka MZ ČR Mgr. Vrubela k distribuci OOP ze dne 3.4.2020 naleznete zde, přílohu zde

Přehled krajské distribuce OOP ze dne 3.4.2020 naleznete zde

Královehradecký kraj, informace ze dne 1.4.2020: http://www.kr-kralovehradecky.cz/scripts/detail.php?id=317397

Středočeský kraj, informace ze dne 1.4.2020: http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/

Zlínský kraj, informace ze dne 1.4.2020: https://www.kr-zlinsky.cz/distribuce-ochrannych-prostredku-cl-4902.html

Moravskoslezský kraj, informace ze dne 1.4.2020: https://koronavirus.msk.cz/

Karlovarský kraj, informace ze dne 1.4. 2020: http://www.kr-karlovarsky.cz/covid-19/Stranky/Distribuce-op.aspx

Ústecký kraj, informace ze dne 1.4.2020: https://www.kr-ustecky.cz/covid19.asp

Kraj Vysočina, informace ze dne 1.4.2020: https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp

Jihomoravský kraj, informace ze dne 30.3.2020: https://koronavirus.jmk.cz/

Olomoucký kraj, informace ze dne 28.3.2020: https://www.olkraj.cz/koronavirus-covid-19-informace-pro-zdravotniky-aktuality-9473.html

Liberecký kraj, informace ze dne 24.3.2020: https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/distribuce-oop-zdravotnictvi

Pardubický kraj, informace ze dne 24.3.2020: https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/106696/kraj-spousti-objednavkovy-system-pro-prakticke-lekare-lekarnici-a-zubari-budou-zasobeni-svymi-komorami

Hl. město Praha, informace byla rozeslána hromadným e-mailem dne 22.3.2020 s odkazem na web Městské polikliniky Praha (https://www.prahamp.cz/) a web  Zdravotnického portálu města Prahy (http://zdravotni.praha.eu/jnp/),
doplnění: http://zdravotni.praha.eu/public/76/2d/a/3116078_1070758_INFO_na_ZDR_portal_22._3._2020SKM_C75920032214400.pdf

Plzeňský kraj, informace ze dne 22.3.2020: http://www.plzensky-kraj.cz/informace-pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-di

Jihočeský kraj, informace zde dne 21.3.2020 (nepřehlédnět pokyny a tabulku distibučních míst) : https://www.kraj-jihocesky.cz/node