Aktuality

Algoritmy postupů pro COVID-19 ze dne 19.3.2020
19.03.2020 | Prezident

Informace MZ ČR

Z pověření náměstkyně MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH , v návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 v České republice a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, v příloze naleznete pro informaci a pro zkoordinování postupů následující dokumenty:


1. Algoritmus pro odběrová místa COVID-19
2. Algoritmus nastavení systému komunikace
3. Doporučení pro praktické lékaře
4. Rady a doporučení pro testování
 
Aktuální informace o COVID-19, včetně aktualizovaného seznamu odběrových center, naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.koronavirus.mzcr.cz.