Vědecká rada

Kontaktní údaje
prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc.
Funkce: člen Vědecké rady pro obor gynekologie a porodnictví

Telefon: +420 224 434 200
Poznámka:

pracoviště:
Gynekologicko - porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, V úvalu 84, PSČ 150 00, Praha 5