Ukončení členství v ČLK

Ukončení členství v ČLK


Ukončení členství upravuje ustanovení § 8 zákona č. 220/1991 Sb. a § 6 Stavovského předpis ČLK č. 1. Žádost o ukončení členství lékař podává písemně okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem. Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit. Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou.
 

Záchrana a obnova dat