Právní oddělení

Kontaktní údaje
JUDr. Jan Mach
Funkce: ředitel právního oddělení
Odpovědnost: řídí činnost právního oddělení
E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 704