Právní oddělení

Kontaktní údaje
JUDr. Jan Mach
Funkce: ředitel právní kanceláře - advokát
E-mail: pravnisekretariat@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 704