Právní oddělení

Jméno a příjmení Funkce
JUDr. Jan Mach ředitel právní kanceláře - advokát
Mgr. Aleš Buriánek zástupce ředitele právní kanceláře - advokát
Jana Pelikánová sekretářka právního oddělení
Mgr. Theodora Čáslavská právnička
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová právnička
MUDr. Mgr. Dagmar Záleská advokátka
Mgr. Bc. Miloš Máca právník
Mgr. Daniel Valášek právník

1-20