Etická komise

Kontaktní údaje
Mgr. Romana Vlčková
Funkce: asistentka Etické komise
E-mail: registr@clkcr.cz
Telefon: +420 234 760 701
Mobil: +420 734 316 532