Aktuality

Datum vložení  
Datum konání  


Představenstvo ČLK vyzývá: „Braňme se“
20.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Výzva k účasti na protestní akci před ministerstvem zdravotnictví, která se koná 27. 3. 2012.
Braňme se_leták.jpg
Stát nemůže zajišťovat očkování na úkor lékařů
19.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Česká lékařská komora vyzývá ministra zdravotnictví k přijetí takových změn v organizaci očkování, aby nepovinné očkování zbytečně administrativně a ekonomicky nezatěžovalo lékaře. ČLK upozorňuje, že potřebné změny je třeba přijmou okamžitě, aby toto očkování nebylo ohroženo.
Prof. MUDr. Karel Křepela, CSc. - Rytíř českého lékařského stavu
17.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
V pátek 16. března 2012 byl pasován Rytířem českého lékařského stavu prof. MUDr. Karel Křepela, CSc.
Prof. Křepela a prezident Kubek
Březnové číslo Tempus medicorum ke stažení
11.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo březnové číslo Tempus medicorum.
Tempus medicorum 3/2012
Odborné stanovisko Vědecké rady ČLK k porodům v domácnosti
08.03.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení je postupem v rozporu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tedy postupem „non lege artis“.
Právní seminář: Na co nezapomenout v souvislosti s novým zákonem o zdravotních službách
01.03.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Zákon o zdravotních službách, který za předpokladu, že Ústavní soud nerozhodne jinak, nabude účinnosti 1.4.2012, ukládá lékařům a zdravotnickým zařízením řadu nových povinností. Přinášíme základní přehled zpracovaný právním oddělením ČLK. Problematice nové legislativy byl věnován právní seminář pořádaný ČLK 1.3.2012 v kongresovém centru nemocnice Na Homolce za účasti místopředsedy Legislativní rady vlády JUDr. Mlsny. Pro velký zájem lékařů budeme tento seminář opakovat dne 19.4.2012 tak, aby se dostalo i na další zájemce. Přihlásit se můžete tradičně na oddělení vzdělávání ČLK.
Právní seminář.JPG
Pacienti a lékaři společně proti omezování dostupnosti, kvality a bezpečnosti zdravotní péče
22.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Česká lékařská komora a Svaz pacientů ČR společně protestují proti záměru Ministerstva zdravotnictví ČR snížit dostupnost, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče garantované občanům na základě veřejného zdravotního pojištění a upozorňují, že některé přijímané zákony i podzákonné právní normy jsou podle jejich názoru v rozporu s Ústavou ČR.
Tiskova konference.jpg
Únorové číslo Tempus medicorum ke stažení
13.02.2012 | Další organizační složky / Tiskové oddělení
Vyšlo únorové číslo Tempus medicorum.
lk_tempus_0212.jpg
Zápis Představenstva ČLK - únor 2012
13.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 11. února 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Stanovisko VR ČLK k neověřeným léčitelským postupům v onkologii
06.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Hlavní riziko těchto metod spočívá v tom, že nemocný, který přistoupí na alternativní léčbu, může promeškat vhodný okamžik k zahájení účinné standardní léčby, jeho choroba přes dočasné subjektivní zlepšení progreduje a šance na úspěšné léčení nebo dokonce vyléčení se zmenšuje.
Stanovisko VR ČLK na ochranu dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů
02.02.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Stanovisko Vědecké rady ČLK k plánovanému zrušení kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do 3 let, vč. jejich plánovaného přesunu z gesce MZ do gesce MPSV ČR
Zasedání vědecké rady v Dětském centru
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů.
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
ČLK nesouhlasí s rušením porodnic pouze na základě počtu porodů. Aplikace hranice 800 porodů za rok by znamenala zrušení 40 % porodnic v ČR. Závazné stanovisko ČLK č. 3/2007
Podvodná "gynekoložka" ohrozila pacientky - Tiskové prohlášení prezidenta České lékařské komory
19.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pokud by personální vybavení zdravotnických zařízení kontrolovala lékařská komora, tento případ by se nestal.
Zápis Představenstva ČLK - leden 2012
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
konaného dne 14. ledna 2012 od 9:00 hodin v prostorách ČLK Praha
Novela SP-16 Systém celoživotního vzdělávání lékařů
16.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Představenstvo ČLK schválilo novelu SP 16, která řeší ekonomickou část celoživotního vzdělávání organizovaného ČLK, přičemž zároveň ponechává počet kreditů nutných k vydání diplomu celoživotního vzdělávání i pravidla pro přidělování počtu kreditů jednotlivým vzdělávacím akcím v podobě dle SP-16 platného od roku 2008.
Lednové číslo časopisu Tempus medicorum
11.01.2012 | Další organizační složky / Redakční rada
Časopis ČLK - číslo 1, 2012, ročník 21
TM obálka 12/ 2011.jpg
Na podnět České lékařské komory podala skupina dvaceti senátorů ústavní stížnost na zákon o zdravotních službách
09.01.2012 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Signatáři návrhu jsou přesvědčeni, že shromažďování důvěrných informací o zdravotním stavu pacientů způsobem, který nezajišťuje jejich řádnou ochranu, je porušením základních práv občanů České republiky.
Vyjádření soustrasti s úmrtím prezidenta Václava Havla
19.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Pan prezident Václav Havel byl, a navždy zůstane, nezapomenutelným symbolem svobody, státníkem, který se zasloužil o obnovu demokracie v naší zemi…
Dohoda prezidenta ČLK s ministrem zdravotnictví o způsobu jakým bude probíhat tzv. přeregistrace soukromých lékařů
12.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Dne 5. prosince 2011 jsem uzavřel dohodu s panem ministrem Hegerem o metodickém pokynu Ministerstva zdravotnictví ČR pro krajské úřady o tom, jak má být postupováno při vyřizování žádostí o vydání nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb u soukromých lékařů (fyzických i právnických osob) – držitelů registrací NZZ.
Národní zdravotní registry podle zákona o zdravotních službách
08.12.2011 | Prezident / Sekretariát prezidenta
Poslaneckou sněmovnou definitivně schválený zákon o zdravotních službách, s pravděpodobnou účinností od 1.4.2012 zřizuje celkem 12 druhů registrů, do kterých budou lékaři i další zdravotničtí pracovníci povinni poskytovat osobní údaje zdravotnických pracovníků a pacientů, včetně informací o zdravotním stavu.